.

PROTEKTA, s.r.o. r.s.p.

PROTEKTA, s.r.o. r.s.p.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Ponúkame služby upratovania domácností, firiem, kancelárií, multifunkčných budov a iných priestorov. Vykonávame jednorazové alebo pravidelné upratovanie.
Každý priestor je špecifický a potreby našich zákazníkov sú rôzne, preto pi poskytovaní upratovacích služieb pristupujeme ku každému klientovi individuálne.
Našou snahou je, aby ste boli spokojnými zákazníkmi a vážime si Vašu podporu.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Na základe záujmu o rozvoj regiónu vznikla myšlienka založiť sociálny podnik, ktorý bude zamestnávať zamestnancov s rôznymi druhmi znevýhodnenia a tak prispievať k znižovaniu nezamestnanosti v regióne. Pomáhame integrácii znevýhodnených skupín zamestnancov na trh práce, tak aby svoje nadobudnuté skúsenosti z praxe mohli využiť v ďalšom zamestnaní.Ponúkame aj možnosť zamestnania mladým ľuďom, aby z regiónu neodchádzali ale zostali tu pracovať a žiť.
Poskytujeme prácu znevýhodneným osobám a ľudom so zdravotným postihnutím preto, že aj napriek svojim “obmedzeniam” či nedostatočným pracovným skúsenostiam sú plnohodnotnými a rovnocennými občanmi. V ich živote zohráva veľmi dôležitú úlohu práca, keďže práve vďaka nej získavajú praktické skúsenosti, pocit sebarealizácie a užitočnosti pre spoločnosť.

Podnikáme v oblastiach:

čistiace a upratovacie služby

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 14.10.2021

Počet zamestnancov: 11 – 15

Servisné poukážky: Áno

Náhradné plnenie: Áno

Platca DPH: Áno

Adresa: Domašská 670/4, 093 02 Vranov nad Topľou

Tel.: +421 908 513 074

E-mail: info@protekta.sk

Web

IČO: 53790294

DIČ: 2121509170

IČ DPH: SK2121509170

Finstat
OR SR

Naša ponuka

PROTEKTA, s.r.o. r.s.p.

Jednorazové alebo pravidelné upratovanie rôznych priestorov a lokalít:

– domácností a nebytových priestorov
– bytov a domov
– predajní a firemných priestorov

– komplexné umývanie okien a výkladov
– kosenie trávnatých porastov
– údržba chodníkov v zimných mesiacoch.

____

ikonka - lokátor Domašská 670/4, 093 02 Vranov nad Topľou

+421 908 513 074

info@protekta.sk