.

Náhradné plnenie pre zamestnávateľov

„Dva v jednom sa oplatí“
Zaplatiť odvod je síce jednoduchšie, ale priamo podporiť prácu ľudí so zdravotnými obmedzeniami má vyššiu pridanú hodnotu – pre Vás aj pre nich. 

Ak ste zamestnávateľ, ktorý zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, máte zákonnú povinnosť (§ 63 zákona č. 5/2004 Z. z.) zamestnávať aspoň 3,2 % osôb so zdravotným postihnutím z celkového počtu Vašich zamestnancov.

Alternatívy plnenia zákonnej povinnosti

Okrem možnosti zamestnať zdravotne postihnutého si túto zákonnú povinnosť ako zamestnávateľ môžete splniť aj

» odobraním tovaru alebo zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo
» zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Zadanie zákazky sociálnemu podniku

Jednoduchou formou plnenia vyššie uvedenej zákonnej povinnosti je aj objednanie si služby alebo tovaru od

» integračného sociálneho podniku, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím,
» chránenej dielne,
» fyzickej osoby so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.


Tovar na účely tohto zákona je výrobok zhotovený integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku a je určený na predaj.

Služba na účely tohto zákona je služba, ktorá je poskytovaná integračným podnikom, u ktorého najmenej 30 % zamestnancov tvoria občania so zdravotným postihnutím, chránenou dielňou alebo fyzickou osobou so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku.

Náhradné plnenie povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní občanov so zdravotným postihnutím zamestnávateľ preukazuje najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Informácie k náhradnému plneniu získate aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Premýšľate nad využitím náhradného plnenia od sociálneho podniku?

Súhrn informácií k zákonnej povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím a informácie k zadaniu vyhradených zákaziek vo VO na účely plnenia povinného zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Stiahnuť dokument (PDF, 701 kB)

Kompletný prehľad f…….