.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

nimble_asset_Karta-FINAL-s-ntp

Niečo o nás

Čo ponúkame

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú zimná a letná údržba vozoviek, komunikácií, údržba zelene, vnútroštátna cestná nákladná doprava, triedenie a zber komunálneho a separovaného odpadu.

V čom je náš podnik spoločensky prospešný

Zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Podnikáme v oblastiach:

odpady a recyklácia dom a záhrada doprava

iné (tovary a služby)

Základné údaje

Druh RSP: integračný

Dátum pridelenia štatútu: 28.1.2022

Počet zamestnancov: 21 a viac

Servisné poukážky: Nie

Náhradné plnenie: Nie

Platca DPH: Áno

Register partnerov verejného sektora: Áno

Adresa: Nádražná 4007, P.O.BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

Tel.: +421 915 888 110

E-mail: michaela.gasparova@tsmdubnica.sk

Web

IČO: 36312941

DIČ: 2020115592

IČ DPH: SK2020115592

Finstat
OR SR

Naša ponuka

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.

Údržba verejnej zelene, odpadové hospodárstvo

____

ikonka - lokátor Nádražná 4007, P.O.BOX 12, 018 41 Dubnica nad Váhom

+421 915 888 110

michaela.gasparova@tsmdubnica.sk